Webbaserade utbildningar

– för dig som arbetar i skogen!

Skötselskolan är ett samarbete mellan flera större skogsföretag, skogsägarföreningar, Skogsbrukets yrkesnämnd (SYN) och Skogforsk.

Medlemmarna i Skötselskolan har tillsammans skapat webbutbildningar som säkerställer att de som arbetar på uppdrag åt oss får kompetens att utföra skogliga aktiviteter på bästa sätt. Även egna anställda erbjuds utbildningarna.

Innehållet är skapat av grupper med våra egna specialister och beställare av skogliga tjänster. Varje år görs justering för att vi ska lära ut det senaste och bästa sättet att arbeta.

Respektive skogsföretag och skogsägareförening har sina företagsanpassade versioner av utbildningarna. SYN erbjuder allmänna versioner av motsvarande utbildningar.

  • BillerudKorsnäs
  • Holmen
  • Mellanskog
  • Norra Skogsägarna
  • Norrskog
  • SCA
  • Stora Enso Skog
  • Sveaskog
  • Skogsbrukens Yrkesnämnd
  • Södra
Skogforsk

Våra utbildningar

Support

I första hand ska du kontakta din arbetsgivare eller berört skogsföretag/skogsägareförening:

BillerudKorsnäs

helen.knutsson@billerudkorsnas.com 026-151245

Holmen

sara.nilsson@holmenskog.com

Mellanskog

asa.eriksson@mellanskog.se 010-482 80 11

Norra Skogsägarna

erika.nilsson@norra.se

Norrskog

daniel.larneback@norrskog.se

SCA

magnus.andersson.skog@sca.com 060-19 32 06 leif.johansson@sca.com 063-15 05 15

Stora Enso Skog

eva.stattin@storaenso.com 010-467 72 43 hanna.staland@storaenso.com 010-467 72 02

Sveaskog

it-support@sveaskog.se 08-65 59150 helena.dehlin@sveaskog.se 010-54 49981

SYN

kristine.wiklund@sla-arbetsgivarna.org 08-762 72 38

Södra

henrik.holmberg@sodra.com 0454-555 76 per.friden@sodra.com 0470-893 53

I andrahand ska du kontakta:

Ampere Media AB

Mån-fre kl. 9-17 support@amperemedia.se 026-10 24 90 eller 08-546 660 62

Har du frågor om Skötselskolan? Här hittar du kontaktuppgifter och representanter!

Kontakt

Vid frågor om Skötselskolan

Anders Tosteby, samordnare

anders@tosteby.se 070-692 09 28

Vill du komma i kontakt med någon av Skötselskolans medlemmar så är detta representanterna:

BillerudKorsnäs

helen.knutsson@billerudkorsnas.com 026-151245

Holmen

sara.nilsson@holmenskog.com

Mellanskog

asa.eriksson@mellanskog.se 010-482 80 11

Norra Skogsägarna

erika.nilsson@norra.se

Norrskog

daniel.larneback@norrskog.se

SCA

magnus.andersson.skog@sca.com 060-19 32 06 leif.johansson@sca.com 063-15 05 15

Stora Enso Skog

eva.stattin@storaenso.com 010-467 72 43 hanna.staland@storaenso.com 010-467 72 02

Sveaskog

helena.dehlin@sveaskog.se 010-54 49 98

SYN

kristine.wiklund@sla-arbetsgivarna.org

Södra

henrik.holmberg@sodra.com 0454-555 76 per.friden@sodra.com 0470-893 53